Dicționar Industry 4.0 – Engleză – Română

Dicționar Industry 4.0 – Engleză – Română

Acronim Engleză Română
BI Business Inteligence Analiză inteligentă a afacerii
BOM Bill Of Materials Listă de materiale
CAD Computer Aided Design Proiectare asistată de calculator
CAE Computer Aided Engineering Analiză structurală asistată de calculator
CAM Computer Aided Manufacturing Fabricaţie asistată de calculator
CIM Computer Integrated Manufacturing Fabricaţie integrată condusă de calculator
CM Change Management Managementul schimbării
CNC Computer Numeric Controller Control numeric cu calculator
CPS Cyber Physical System Sisteme software-electronică-mecanică
CRM Customer Relationship Management Managementul relaţiei cu clientul
DM Digital Manufacturing Fabricaţie simulată pe calculator
EAI Enterprise Application Integration Integrarea aplicațiilor întreprinderii
EC Engineering Change Schimbare tehnologică
ECM Engineering Change Management Managementul schimbărilor tehnologice
ECO Engineering Change Order Comandă schimbare tehnologică
EMS Energy Management System Sistem de management pentru energie
ERP Enterprise Resource Planning Planificare resurse întreprindere
FEA Finite Element Analysis Analiză cu elemente finite
FEM Finite Element Method Metoda elementelor finite
GDP Global Product Development Dezvoltare globală a produsului
HCM Human Capital Management Managementul capitalului uman
IP Intellectual property Proprietate intelectuală
IT Information Technology Tehnologia informaţiei
MBOM Manufacturing Bill Of Materials Listă de materiale fabricaţie
MCO Manufacturing Change Order Solicitare schimbare în fabricație
MES Manufacturing Execution System Sistem pentru controlul fabricației
NPDI New Product Development and Introduction Dezvoltarea și lansarea în fabricație a unui produs nou
PBT Payback Time Timp de recuperare a capitalului investit
PDM Product Data Management Managementul datelor despre produs
PLM Product Lifecycle Management Managementul ciclului de viaţă al produsului
PMI Product Manufacturing Information Informații atașate modelului 3D necesare în fabricație
PPM Process Performance Measure Măsurarea performanţei procesului
PT Part Traceability Trasabilitatea reperului
ROI Return On Investment Rata de recuperare a investiţiei
SCM Suplier Chain Management Managementul lanţului de furnizori
  Industry 4.0
IoT Internet of Things Dispozitive conectate la Internet
IoE Internet of Everything Toate lucrurile conectate la Internet
M2M Machine to Machine Comunicare între mașini/senzori/roboți/sisteme/aplicații
AR Augmented Reality Suprapunerea unor date virtuale peste realitatea fizică
SaaS Software as a Service Software oferit ca serviciu
AI Artifical Inteligence Inteligență artificială
HMI Human Machine Interface Interfață om-mașină

Leave a Comment

Contactați-ne

Nu suntem în preajmă acum. Trimiteți-ne un mesaj și vom reveni imediat.

Start typing and press Enter to search

ro_RORomanian
Licențe Furnizor Automotive Supplier Daimler GM Ford NissanProgramarea roboților industriali cu NX CAM