Proiecte UE

cofinanțate și implementate de Digital Twin

Echipa Digital Twin se dedică cu pasiune sprijinirii comunității în atingerea adevăratului potențial. Prin cofinanțarea și finalizarea cu succes a 3 proiecte UE, echipa și-a asumat obiectivul clar de a promova dezvoltarea continuă a angajaților, indiferent de nivelul lor de experiență.

Eforturile echipei Digital Twin sunt centrate pe furnizarea de resurse de înaltă calitate, contribuind astfel la creșterea și excelența profesională a comunității.

Proiect UE Wisdom of Age, cofinanțat de Digital Twin.

Wisdom of Age este o platformă digitală pentru mentoring, care folosește inteligența artificială pentru transferul de cunoștințe de la seniori către tinerii din mediul industrial. Proiectul a implicat colaborarea a 6 parteneri din mai multe țări. Echipa Digital Twin este încântată să anunțe lansarea platformei Wisdom of Age.

Proiect UE Digital HR, cofinanțat de Digital Twin.

Proiectul Digital HR a avut ca și obiectiv creșterea participării la programele de formare profesională continuă a angajaților și obținerea de deprinderi practice care contribuie la creșterea competențe-lor și a posibilități de a-și îmbunătăți statutul în câmpul muncii. Proiectul a implicat colaborarea a 4 parteneri.  Echipa Digital Twin este încântată să anunțe finalizarea cu succes a acestui proiect.

Proiect UE Fabrica 4.0, cofinanțat de Digital Twin.

Proiectul Fabrica 4.0 a avut ca și obiectiv furnizarea programelor de training pentru transformarea digitală, analiză de maturitate digitală și de audit pentru digitalizarea IMM-urilor. Proiectul a implicat colaborarea a 4 parteneri și a fost coordonat de ACAROM – Asociația Constructorilor Auto din Romania.

Wisdom of Age proiect UE

Scopul proiectului

Wisdom of Age a avut drept obiectiv dezvoltarea unei platforme digitale unice la nivel mondial, pentru susținerea persoanelor de vârsta a 3-a, în vederea menținerii unui stil de viață activ și sănătos. Fiind modernă, inovativă și flexibilă, platforma facilitează accesul inginerilori seniori care au ocazia de a-şi împărtăşi nu doar cunoştinţele teoretice ci şi vasta experienţă acumulată de-a lungul a zeci de ani de carieră, aducându-le astfel şi o serie importantă de beneficii: integrare socială şi re-integrare profesională, stil de viaţă activ, sentimentul de utilitate socială, posibilităţi de comunicare stimulative şi nu în ultimul rând beneficii de ordin financiar. (cod proiect: AAL-2020-7-83-CP)

Rolul echipei Digital Twin

Digital Twin a avut rolul de coordonator și a preluat și responsabilitățile legate de marketing și de business.

Rezultatele proiectului

Viața a cel puțin 100 de ingineri seniori o să fie îmbunătățită doar în primul an de la lansarea pe piață a Wisdom Of Age, eveniment care a avut loc în aprilie 2023. Aceștia își oferă serviciile către inginerii tineri și fără experiență din cel puțin 40 de companii industriale. Prin aceasta, Wisdom Of Age contribuie la îmbunătățirea incluziunii sociale a mentorilor seniori.

Digital HR proiect UE

Scopul proiectului

Digital HR a vizat creșterea participării la programele de formare profesională continuă a angajaților, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare şi cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. Obiectivele proiectului au fost creșterea angajabilității și a adaptabilității pe piața muncii, creșterea veniturilor pentru persoanele care dețin calificări suplimentare, comparativ cu restul populației și dobândirea de cunoștințe si deprinderi tehnice relevante pentru domeniul producției. Prin proiectul Digital HR au fost puse la dispoziția beneficiarilor și sesiuni de consiliere profesională, în urma cărora se stabilea un traseu de dezvoltare a carierei. (cod proiect: POCU/726/6/12/134965)

Rolul echipei Digital Twin

Digital Twin a pus la dispoziția beneficiarilor cursuri de Dezvoltare digitală a produselor (CAD) și de Fabricație digitală a produselor (CAM), pentru a crește puterea de adaptabilitate a angajaților în Industria 4.0, prin dobândirea de abilitățile tehnice în urma completării cursurilor, care au avut loc atât online cât și fizic.

Rezultatele proiectului

Echipa Digital Twin a oferit consiliere profesională și a format 185 de persoane, contribuind la creșterea economică și a bunăstării sociale a populației de la nivelul regiunilor mai puțin dezvoltate și creșterea competitivității pe piața a firmelor a căror angajați participă la FPC (formare/ validare de competențe).

Fabrica 4.0 proiect UE

Scopul proiectului

Scopul proiectului Fabrica 4.0 a fost îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, de competențe și de aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor de activitate identificate ale angajaților și de sprijinire a IMM-urilor. Obiectivul a fost atins prin derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 301 angajați, realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 32 de întreprinderi și organizarea a 10 campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale pentru digitalizarea afacerilor. (cod proiect: POCU/860/3/12/142950)

Rolul echipei Digital Twin

Digital Twin a pus la dispoziția beneficiarilor cursuri de Proiectare CAD a produselor pentru printare 3D, de Programare a mașinilor automate de producție CNC și de Simulare a proceselor automatizate și programare a roboților industriali. De asemenea, echipa a analizat potențialul de digitalizare și formare a 32 de întreprinderi.

Rezultatele proiectului

Echipa Digital Twin a format 95 de persoane, contribuind la dezvoltarea profesională a persoanelor din medii defavorizate și a sprijinit realizarea adevăratului potențial a 32 de IMM-uri prin constituirea analizei potențialului de digitalizare și de formare a acestora.

Contactați-ne

Nu suntem în preajmă acum. Trimiteți-ne un mesaj și vom reveni imediat.

Start typing and press Enter to search

ro_RORomanian